STOP

ZEDER odolá...

Prievidzská spoločnosť Zeder predstavila mechanicko-elektronický zabezpečovací systém, ktorý zamkne a znehybní volant. Zeder sa umiestňuje na tyč riadenia, ktorá sa pri montáži nepoškodí. Po namontovaní systému riadiaca jednotka pri diagnostike nezaznamená žiaden zásah ani chybu na vozidle.

Najväčšou prekážkou pre zlodeja je zablokovaný volant s vytočenými kolesami - auto sa vtedy nedá odtiahnuť na lane a nedá sa s ním odísť po prípadnom úspešnom naštartovaní. Okrem mechanického zabezpečenia volantu systém Zeder znemožní aj naštartovanie vozidla: kábel vedie od spínacej skrinky k štartéru a je prepojený cez mikrospínač a relé.

Systém možno namontovať na akékoľvek vozidlo. Okrem ľahkého prístupu pod volantom je aj estetický - takmer ho nevidieť a preto neruší vzhľad interiéru.

Aby mohol páchateľ odcudziť auto zabezpečené systémom Zeder, musel by vytrhnúť airbag, odmontovať volant, všetky plasty, káble, odstrániť skrutky zaliate tekutým kovom, vybrať celú tyč riadenia, spätne namontovať novú a všetko vrátiť do pôvodného stavu - to je práca na niekoľko hodín v servise, nie na ulici. To odradí akéhokoľvek zručného zlodeja. Iný spôsob demontáže tyče riadenia neexistuje.

Súčasťou systému je kľúč, ktorý sa odlišuje od bežných kľúčov. Vstup do vložky je skonštruovaný tak, že okrem špeciálneho dutého kľúča vyvinutého len pre tento systém sa do nej nedostane nič iné (ani skrutkovač, vrták alebo tzv. lámač). Neúčinný je dokonca aj tekutý dusík. Pri pokuse systém zmraziť sa otočný mechanizmus poškodí tak, že tyč riadenia sa po použití kľúča ani po silných úderoch neuvoľní.

Akýkoľvek násilný pokus o prekonanie systému vedie skôr k poškodeniu iných častí auta. Pozornosť venovali konštruktéri aj bezpečnosti cestujúcich. Tyč riadenia sa počas jazdy nemôže zablokovať. Tento rozhodujúci moment strážia elektro-mechanické poistné prvky.

Systém získal viacero medzinárodných ocenení a certifikátov bezpečnosti platných pre celú Európsku úniu. Uznali ho aj viaceré slovenské poisťovne.