Vyjadrenie firmy ZEDER s.r.o.

Mnoho zákazníkov nás oslovuje s otázkou zachovania záruky po montáži systému ZEDER na nové vozidlo, preto sme požiadali Ministerstvo hospodárstva SR odbor ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu o vyjadrenie k danej problematike. Ako si môžete prečítať vo vyjadrení, podľa zákona Vám bude záruka zachovaná na všetky časti vozidla, okrem častí do ktorých robí zásah naša firma počas montáže systému ZEDER.

Aby ste sa aj Vy ako zákazník mohli presvedčiť o odbornom prístupe zo strany našich mechanikov, máte možnosť zúčastniť sa montáže, čiže byť počas montáže pri vozidle, pri kľúčoch a sledovať čo sa deje s Vaším vozidlom.

Sme si plne vedomí kvalitou práce, ktorú odvádzame počas montáže a plne preberáme záruku na časti vozidla s ktorými manipulujeme počas montáže čo Vám aj písomne potvrdzujeme.

S pozdravom ZEDER s.r.o.